Tietokirjoja oman ajattelun kehittämiseen

Oletko halunnut kasvattaa oma ajattelukykyäsi, mutta et oikein tiedä mistä aloittaa? Oletko kokenut että tietoyhteiskunnassa on niin paljon informaatiota, että et oikein tiedä mitä pitäisi uskoa? Tuntuuko tieteen kieli vaikeaselkoiselta? Ei kuitenkaan kannata hämmentyä koska ratkaisu löytyy tietokirjasta! Tietoa on maailmassa niin paljon, että yksittäisen ihmisen on vaikea hahmotta sitä, mutta vaikka kaikkea ei tiedä niin on hyvä olla hallinnassa ajattelun perusasiat millä voi paremmin jäsennellä jopa uuttaa ja tuntematonta tietoa. Paras keino ymmärtää oma ja muitten ajatuksenkulkua on lukea tietokirjoja. Tietokirjojakin on monen eri lähtöön ja siksi seuraavat tietokirjat ovat hyviä aloituspisteitä oman ajatuksen perustan rakentamiseen. Nämä kirjat eivät ole ainoastaan asiantuntijoille ja ne vaativat vähemmän etukäteistietoa lukijaltaan.

Perustyökalut ajatteluun: 

get_add_info.pngget_add_info_1.pngget_add_info_2.pngget_add_info_3.pngget_add_info_4.png

Julian Baggini: Ajattelun pikkujättiläinen ja Etiikan pikkujättiläinen
Julian Bagginin pikkujättiläiset toimivat sanakirjoina filosofian käsiteille mitkä keräävät yksin kansiin filosofisen tuotannon selityksiä vuosituhansien varrelta. Ajattelun ja Etiikan pikkujättiläisissä on selitetty eri ajatuksen suuntauksia ja niiden historia mukavasti jäsenneltynä pieniksi otsikoiksi. 

Graham Priest: Logiikka 
Graham Priestin mainio ja humoristinen logiikan oppikirja opetta monia tärkeitä logiikkaan kuuluvia käsiteittä. Logiikka on tärkeämpi nyt kuin koskaan ennen, koska elämme maailmassa mitkä hallitsevat algoritmit. Jotta ymmärtäisimme algoritmeja, meidän on ymmärrettävä logiikkaa, koska kaikki algoritmit toimivat logiikan sääntöjen mukaan. Kirja on helppolukuinen ja ytimekäs.
 
Frank Martela: Tahdonvoiman käyttöohje - 20 työkalua, joilla saat asioita aikaan
Frank Martelan Tahdonvoiman käyttöohje on vähemmän tietokirja kuin työkalu miten kehittää oma tahdonvoimaa ja jaksamista riippumatta onko kyse isosta työprojektista tai halu hallita elämää paremmin. Kirja antaa helppoja ohjeita miten tahdonvoima toimii ja miten sitä voi parhaiten hyödyntää omissa tekimisissään. Tahdonvoiman työkalupakki on yhtä paljon self help kirja kuin tieteeseen perustuva tutkimus tahdonvoimasta. 

Carolin Emcke: Vihaa vastaan 
Carolin Emcken Vihaa vastaan on tarkka analyysi vihapuheesta tuosta modernin yhteiskunnan vitsauksesta. Kirja esittele miten viha toimii ja miksi moni vihaa ja miten vihasta parhaiten pääsisi yli. Tietokirja tarjoa myös työkalut omaan mielipiteen ja ajatuksen analysointiin.

 

Tiedettä käsittelevät tietokirjat:

get_add_info_5.pngget_add_info_6.pngget_add_info_7.pngget_add_info_8.pngget_add_info_9.png

Leila Haaparanta & Ilkka Niiniluoto: Johdatus tieteelliseen ajatteluun
Tämä tietokirja esittelee tieteen käsitteistöä sekä miten tieteellinen päättely toimii. Kirjassa nostetaan esille myös tieteen politiikka sekä tieteen suhdetta etikkaan. Vaikka modernia tiedettä jaotellaan luonnon ja humanistisiin tieteisiin niin kirja näyttää miten molemmissa kuitenkin esiintyy samanlaisia metodologiota. 

Maito tappaa ja muita outoja tiedeuutisia
Maito tappaa on tietokirja mikä käsittelee tiedeuutisointia ja tiedetoimittamisen vaikeuksista. Kirja kerää kansiinsa tiedetoimittajien kokemuksia heidän yrityksittään ja epäonnistumisiaan mitä tulee tieteen tiedottamiseen. Kirja opetta samalla myös lukijaa miten paremmin ymmärtää tiedemedia, esittelemällä eri esimerkkejä tiede uutisoinnista vuosien varrelta. Kirjan tärkein opetus on miten tiedeuutisointia pitää lähestyä eri tavalla, ettei tule vääristäneeksi tieteen tuloksia.     

Paolo RossiModernin tieteen synty Euroopassa 
Paolo Rossi kertoo kirjassan modernin tieteen syntyhistoria Euroopassa ja miten 1600-luvun sodat, rutot ja uskonnonkiistat vaikuttivat tieteen kehitykseen. Kirja on yhtä paljon tieteenfilosofien katsaus miten tieto toimii tieteessä kuin historian katsaus sen kehityksestä. Mikäli halua paremmin ymmärtää modernia tiedettä on hyvä aloittaa sen lähtökohdasta, että voi paremmin ymmärtää sen muutosta. 

Tiina Sarja: Kuka oikein tietää - kun mielipide haastoi tieteen 
Kuka oikein tietää on Tiina Sarjan tietokirja joka valotta tieteen ja mielipiteen eroa ja miksi tiedettä niin harmillisen usein epäillään väärin perustein. Erimielisyydet ovat oleellinen osa tiedettä ja vie sitä eteenpäin mutta kaikki erimielisyydet eivät ole yhtä painavia kuin toiset. Kirja tekee selväksi mikä on oikea tiedettä repivä kiista ja mikä on median luoma valekiista. 

Niina Timosaari: Edvard Westermarck - totuuden etsijä 
Edvard Westermarck - totuuden etsijä on Niina Timosaaren kirjoittama henkilöhistoria Suomen kuuluisimmasta tieteentekijästä. Westermarck oli paitsi avioliiton tutkija mutta myös moraalifilosofi ja suomalaisen sosiologian isä. Westermarck oli niin paljon aikansa edellä että hän kannatti oman elinaikanaan avioliiton tasapuolisuutta, ehkäisyn  saatavuutta, lasten ja äidin aseman kohentamista sekä homoseksuaalisuuden dekriminalisointia. Kaikki Westermarckin puolustuksen kohteena olevat asiat ovat tulleet toteen modernissa yhteiskunnassa. 

 

Aatehistoriat:  

get_add_info_10.pngget_add_info_11.pngajatuksenlahteilla.jpgget_add_info_12.pngget_add_info_13.pngget_add_info_14.png

Peter Marshall: Reformaatio
Reformaatio on hauska katsaus uskonpuhdistuksen historian. Nykyaikana me mielellämme muistamme uskonpuhdistuksen ensimmäiseksi askeleksi jolla me saavuimme nykyiseen maalliseen aikamme, mutta Marshall näyttää että siitä ei reformaatiossa todellakaan ollut kyse. Reformaatio on kyllä luonut meidän maallisen aikamme mutta aivan sattumalta. Tarkoitus uskonpuhdistuksella oli parantaa ihmisten uskoa, ei vähentää sitä. Kirja on helppolukuinen ja se on hyvällä huumorilla kirjoitettu. 

Fredrik Lång: Kuva ja ajatus
Fredrik Lång on kirjoittanut tietokirjan missä hän käy läpi länsimaisen ajatuksen kehitystä antiikista nykyaikaan ja miten voimme ymmärtää tätä kehitystä taiteen kautta. Kuva ja ajatus käsittelee taidetta vähemmän esteettisinä kategorioina kuin tiedollisina kategorioina. Lång esittelee vaakuttavasti yhteyden orjuuden, työn ja taiten tekijöiden välillä ja miten taiteen rooli on nousut moderniin asemaansa jotakin muuna kuin ainoastaan käsityönä. Kirja on vähän vaikeampi, mikäli ei tunnista kaikkia filosofisia termejä, mutta kirjan iso tarina taiteen ja meidän ajatuksiamme välillä, on ymmärrettävissä.  

Ajatusten lähteillä - aatteiden ja oppien historiaa 
On houkuttelevaa ajatella että meidän käsitykset ovat omiamme tai meidän ideat ovat uusia, muuta näin harvoin on. Kaikki ajatukset mihin meidän koko elämämme perustuu, on omat historiansa ja näillä aatteilla voi olla ikää jopa tuhansia vuosia. Tietokirja Ajatusten lähteillä valottaa tätä historiaa esittelemällä otteen lääketieteen historiasta, tunneteorioiden kehityksestä, mikä meidän luontosuhteemme on sekä miten utopia käsitys sai alkunsa. Lukemalla tätä tietokirjaa saame paremman käsityksen itsestämme ja mistä meidän käsityksemme ovat polveutuneet. 

Kenan Malik: Moraalin suuntaa etsimässä - etiikaan maailmanhistoria 
Mikäli moraalin ja etiikan ymmärtäminen tuntuu vaikealta ja ei oikein tahdo ymmärtää moraalifilosofin hankalia tekstejä niin silloin Kenan Malikin Etiikaan maailmanhistoria on oivallinen. Nimensä veroisesti kirja kertoo miten eri yhteiskuntien moraalinen käsitys oli ja miten se on historian aikana muuttunut. Moraalin suunta etsimässä ei ainoasta tyydy tarkastelemaan eurooppalaisen moraalin kehitystä koska se käy myös läpi Asiaa vaikuttaneista eettisistä suuntauksista. Moraalisia ehdoille on etsitty perustaa niin jumalaista kuin genetiikasta, mutta Malik paljastaa että eettinen toiminta on sidoksissa ihmisten yhteiskuntiin ja niiden rakenteisiin. Etiikaan Maailmanhistoria on paitsi filosofianhistorian kirja mutta on myös välilisesti kirjallisuudenhistorian kirja. Kirjan lukemiseen ei tarvitse sen enempää taustatietoa koska kirja selventää itse mistä asioista on kyse. 

Jukka Korpela: Länsimaisen yhteiskunnan juurilla 
Oletko miettinyt mistä meidän oikeusvaltio on syntynyt ja miten se on saanut alkunsa? Jukka Korpelan Länsimaisen yhteiskunnan juurilla on teos mikä tarkastellee tätä kehitystä. Teos käsittelee myös miksi idän ja lännen välinen arvomaailma on niin erilainen ja mikä johti tähän eron vaikka molemmilla arvomaailmoilla on yhteinen koti. 

1900-luvun ranskalainen yhteiskuntateoria
1900-luvun ranskalainen yhteiskuntateoria on kokoelma ranskalaisten suurista yhteiskuntateoreetikoista ja filosofeista. Jean-Paul Sartre ja Simone de Bouvoir ovat varmasti tuttuja monille mutta ranskalainen yhteiskuntatutkimus on paljon laajempi ja monimuotoisempi kuin ainoistaan nämä kaksi. Välin mahtuu monta muutakin kuten Michel Foucault, Claude Levi-Strauss ja monta muuta. Tietokirja esittely paitsi tieteentekijöitä myös heidän tutkimusta ja luo hyvän yleiskuvan miksi ja miten he tutkivat yhteiskuntaa.  Ranskalaisten yhteiskuntatutkijoiden tutkimuskohteet olivat yhtä kirjavia kuin he itsekin. Tutkimuskohteina oli sellaisia aiheita kuten itsemurha, valtaa, uskonto, sukupuoli sekä lahjojen antamisen rooli yhteiskunnassa. Kirja toimii myös suurten 1900-luvun tutkimuksen historiikkina.   

Aiheet: 

Arviot: 

Ei äänestetty